Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Riêng Một Góc Trời - Sydney

1 nhận xét:

  1. Xin quí vị cho một tràng pháo tay cho các sĩ Mỹ Hoa, Bông và Gái ở Sydney ... :)

    Và xin mời các ca sĩ trên toàn thế giới vào giúp vui cho blog CSHLPBC. Hy vọng sẽ có Riêng Một Góc Trời Mũi Né (Mỹ Thể, anh Liễu, anh Kỳ), Riêng Một Góc Trời Hàm Thuận Nam (Chị Lành anh Nhân), Riêng Một Góc Trời Na Uy (Chính Tèo ), Riêng Một Góc Trời Sacramento (Mai), Riêng Một Góc Trời San Jose (Sơn Ca và anh Dũng ) và cũng sẽ có Riêng Một Góc Trời Burbank (Hoàng Gia Kế) .. hihi :)

    Trả lờiXóa