Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

THU THA HƯƠNG .

THU THA HƯƠNG.

Lại một mùa THU đến nửa rồi.
Sương THU hiu hắt,lá vàng rơi.
Gió THU nhè nhẹ lay cành Liểu.
Một mãnh Trăng THU tậng cuối Trời.
THU đến,THU đi,THU lại đến.
Quê hương bỏ lại mấy THU rồi.
Chờ đợi mỏi mòn trên đất khách.
Ngày về cố quốc quá xa xôi.
Thương tiếc lá vàng bay theo gió.
Tha hương buồn lắm lá vàng ơi !

( Lão Mã Sơn )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét