Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

North Point's iBand (Christmas Music)Họ dùng dụng cụ nhạc khí bằng Iphone và Ipad.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét