Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

BẬN RỘN !

- BẬN RỘN làm cho ta không có bình an và Hạnh phúc.
- BẬN RỘN làm cho sự hành xử của ta vụng dại.
- BẬN RỘN làm cho cái hiểu biết của ta khô cằn.
- BẬN RỘN làm cho sự sống của ta ngắn lại.
- BẬN RỘN khiến ta không thấy được cái đẹp của người mà ta thương yêu.
- BẬN RỘN khiến ta đi trên đường như ma rượt...
- Đời sống BẬN RỘN là đời sống...bất hạnh nhất trên đời...!
- Thế đấy,nhưng con người ai ai cũng luôn tìm đủ mọi lý do để mà...BẬN RỘN.
- Và rồi một ngày kia,thử hỏi có ai mang theo được cái "BẬN RỘN"về bên kia
Thế giới...?
- Hãy biết dừng lại-Hãy biết nghỉ ngơi-Hãy tập thanh thản và buông xả,thảnh thơi...
thì khi cái ngày ấy đến chúng ta mới có thể ra đi với cái TÂM...KHÔNG...BẬN RỘN...!!!
- "Nếu chỉ còn một ngày để sống,Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp,Phải chăng ta sống quá
vội vàng,Nên ra đi chưa được Bình an..."
- " MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÃ ".
- Chúc mỗi người trong cuộc đời,luôn có được những ngày...KHÔNG VỘI VÃ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét