Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Hình Bạn

Hình chụp ngày đám cưới con gái bạn Tám Tân, ngày 13 tháng 7 năm 2013.

1 nhận xét: