Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Ở TRỌ

Trần  Gian  là  ở  trọ 
Nhưng  khi  về  lòng  vẫn  nhói  đau  
Người  về  người  ở  như  nhau  
Tim  nức  nở  lệ  trào  không  dứt  
Thôi  đành  vậy  kiếp  Phù  Vân  ẩn  khuất  
Số  tử  sinh  ai  tránh  được  đâu  
Người  ở  lại  chôn  kín  nỗi  sầu 
Kẻ  Qúa  Vãng  bình  an  siêu  thoát 
  

                                               Yên  nghỉ  nhé  Cao  Hoàng  Phong  !

1 nhận xét: