Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

CHIA BUỒN

Nhận được tin bạn Cao Hoàng Phong vừa qua đời, nhóm bạn ở California thành thật chia buồn cùng tang quyến.  Cầu nguyện hương hồn bạn sớm siêu thoát. 

Anh Bảy(Nhánh), Kế, Thắng̣(Gầy), Ngọc, Trung(Lũi), Trung(Đen), Nhị, Ni và Lợi(em Thắng Gầy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét