Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

KHÓC BÀ

Con  lưu  lạc  xứ  người  kiếm  sống
Bà  quê  nhà  ngày  đợi  đêm mong
Nằm  ngồi  lòng  cứ  ngóng  trông
Đến  tàn  hơi  thở  mà  con  không  về
Bà  ơi  !  xa  tắp  ngàn  khơi  
Nửa  vòng  Trái  Đất  não  nề  dạ  con  
Thương  bà  lòng  trẻ  héo  hon
Ơn  bà  con  nguyện  sắt  son  ghi  lòng 
Ngày  thơ  bà  bế  bà  bồng 
Bà  ru  trên  võng  , bà  cồng  trên  lưng
Bây  giờ  cơm  chẳng  kịp  bưng 
Tách  trà  cũng  chẳng  được  dưng  cho  bà
Hồn  bà  giờ  đã  đi  xa
Phút  giây  hấp  hối  ,chắc  bà  nhớ  con  ?
Thương  bà  giờ  khắc  mõi  mòn
Nhớ  mong  cháu  dại  mà  con  thắt  lòng
Linh  hồn  bà  ở  trên  không  
Chứng  cho  lòng  cháu  kính  dâng  lên  bà
Cầu  xin  lượng  đẳng  hà  sa
Cho  bà  siêu  thoát  về  miền  xa  trong
Đường  trần  cỏi  tạm  sắc  không 
Niết  Bàn  là  chốn  mênh  mông  bà  về !

        13 .01 .2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét