Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR !Lắng nghe châm ngôn cuộc sống từ các loài hoa

Kính Chúc Quý Thầy Cô, các Anh Chị, và các Bạn : sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!Có hai chuyện phải lo lắng:

Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết. Nếu đưọc bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít bắt tay bạn bè cũ,
còn thì giờ đâu nữa mà lo với lắng .

Thế thì tại sao bạn phải lo???Your local time!
http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/8/16/155486_922.swf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét