Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

MỘT TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI !

MỘT TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI


Một tờ giấy khai sinh- Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp- Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn- Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan- Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền)- Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự- Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh- Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn- Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy- Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy- Vui vẻ cả đời.

Hì,hì... Hè,hè... Hà,hà...


1 nhận xét:

 1. KHÔNG TỜ GIẤY - KHÔNG CUỘC ĐỜI
  Không tờ giấy khai sinh - không bao giờ khai tử
  Không tờ giấy tốt nghiệp - không bao giờ thành tựu
  Không tơ giấy kết hôn - không bao giờ thành vợ chồng
  Không tờ giấy thăng quan - không bao giờ làm lớn
  Không tờ giấy bạc - không bao giờ ấm no
  Không tờ giấy vinh dự - không bao giờ hãnh diện
  Không tờ giây khám bệnh - không bao giờ biết mình bệnh
  Không tờ điếu văn - không biết bằng hữu chết
  Mấy tờ giấy nhạt đấy - làm nên cuộc đời
  Quên đi mấy tờ giấy ấy - mình không còn hiện hữu !
  Mệnh lệnh sống: "Hãy âu yếm lấy định mệnh của mình và hãy trổ nên chính mình!"

  Gary Nguyen

  Trả lờiXóa