Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Vần Thơ Rơi Rụng


Xin người sợi tóc trên đầu
Đem về buộc những âu sầu cất đi
Thương rồi lòng quá sân si
Giữ trong tiềm thức đến khi lìa trần
Viết câu thơ, viết một vần
Tự tình đêm vắng những lần trăng treo
Dạ hương gió thoảng đưa theo
Vần thơ rơi rụng cheo veo giữa đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét