Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Dynamic Views

Blogger vừa mới cung cấp 5 cách xem blog khác nhau.

· Flipcard: available at [blogURL]/view/flipcard

· Mosaic: available at [blogURL]/view/mosaic

· Sidebar: available at [blogURL]/view/sidebar

· Snapshot: available at [blogURL]/view/snapshot

· Timeslide: available at [blogURL]/view/timeslide


www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/view/flipcard

www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/view/mosaic

www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/view/sidebar

www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/view/snapshot

www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/view/timeslide


Cách xem blog kiểu flipcard rất tiện để tìm các bài cũ theo Ngày , Tác Giả, Mục .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét