Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Hình xưa

Tình cờ tìm thấy vài  tấm hình xưa,gởi đến mọi người thử đón xem nơi nào,đường nào ngày xưa ở PT và MNé
3 tấm hình đầu tiên rất khó thử trí nhớ của các bạn còn tốt hay đã mù mờ như tui.
Số còn lại tương đối dễ nhận ra,
Và MNé ngày xưa,
hình đầu tiên một số người cho là Thạch Long ,mà sao tui nhìn giống đường vào MNé .
1 nhận xét: