Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Cụ Bà Huỳnh Thị Dai.
Phụ mẫu của: Nuyễn Thị Mành (cựu học sinh Hải Long lớp thứ sáu)
Nhạc mẫu của: Nguyễn Văn Nhân (cựu học sinh Hải Long lớp thứ năm)
Từ trần lúc 18 giờ 40 ngày 06 tháng 12 năm 2012 nhằm ngày 23 tháng 10 năm Nhâm Thìn.
Hưởng thọ 79 tuổi.
Lễ nhập quan lúc 08 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2012 nhằm ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Thìn
Lễ động quan lúc 5 giờ30 ngày 09 tháng 12 năm 2012 nhằm ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Thìn.
Hạ huyệt lúc 6 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Thìn.
An táng tại nghĩa trang xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Cựu học sinh Hải Long thành kính phân ưu

2 nhận xét: