Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

QUỸ TƯƠNG TRỢ

Chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã đóng   góp cho quỹ tương trợ Mũi Né.
ANH NGƯ CHỊ XÍCH  $     60.00
NGUYỄN VĂN TRUNG (ĐEN)  $     50.00
TƯ MAI  $     50.00
ANH BẢY NHÁNH  $   330.00
HOÀNG GIA KẾ  $   148.00
VƯƠNG NGỌC SÁNG  $   100.00
ANH TƯ CÁ LẸP  $     20.00
HUỲNH THÀNH  $     40.00
TUẤN + TÚ  $   100.00
HUỲNH THỊ ANH  $     20.00
VÕ THỊ PHƯƠNG DU  $     20.00
NGUYỄN THỊ SƠN CA  $     20.00
NGUYỄN THỊ TRƯỜNG  $     20.00
CAO THỊ AN DŨNG  $     20.00
MAI  $     20.00
KHÁNH - BẠN TRUNG ĐEN  $     30.00
NGUYỄN HỮU XUÂN  $     50.00
ANH VÕ VĂN NHÃ  $   100.00
ANH TÁNH  $     81.00
HUỲNH VĂN NHỊ  $     21.00
TƯ (EM MÀNH)  $     50.00
NGUYẼN VIẾT TRUNG (LŨI)  $   100.00
ANH BẢY TÀI  $   100.00
ANH TÁM TÂM  $     20.00
ANH TRẦN VĨNH THUẬN   $     20.00
CHỊ  PHAN THỊ SÂM  $     50.00
HỒ NI  $   100.00
HUỲNH THỊ BẢY A  $   100.00
LƯƠNG VĂN CHÂU  $   100.00
PHẠM VĂN TÁM (TÂN)  $     20.00
ANH PHÙNG  $     40.00
CHỊ THU VÂN  $    100.00
TỔNG CỘNG  $2,100.00

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét