Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Hình Họp Mặt ngày 4 tháng 11

Bàn chuyện đại sự
Thêm được $100 nữa
Hội nghị bàn nhậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang đông đen, sao đi đâu hết rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét