Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Online courses from the world's top scholars

Trang nhà dưới đây dạy miễn phí các lớp học bao gồm khoa học, toán học, kinh tế, v.v...

http://www.academicearth.org

http://www.howcast.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét