Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Cuộc thi vấn đáp

Trong 1 cuộc thi vấn đáp:

GV: trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
HS: dễ quá! 499 cục
GV: làm thế nào trong 3 bước bỏ được con voi vào tủ lạnh?
HS: B1: mở tủ lạnh---B2: nhét con voi vào----B3: đóng tủ lạnh
GV: thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
HS: B1: mở tủ lạnh--B2: lôi con voi ra--B3: nhét con hươu vào--B4: đóng tủ lạnh
GV: tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
HS: thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
GV: thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn không bị ăn thịt?
HS: vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi
GV: sau đó bà lão vẫn chết, hỏi tại sao bà ta chết?
HS:...bà ta bị chết đuối thì phải...
GV: Sai! bà ta bị.....cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết.... Cậu bị loại! Người tiếp theo.

Sống trong thời buổi kinh tế này cần phải biết đến 4 chữ "ệ" đó là:

muốn thành đạt thì phải có trí tuệ ,
mà trí tuệ thôi thì không đủ--> phải có người bảo vệ,
mà muốn có người bảo vệ thì phải có quan hệ,
muốn có quan hệ thì phải có TIỀN TỆ

GV: nếu em nào trã lời được câu hỏi cũa thầy thì được về sớm, bổng có cái cặp bay ra cửa sỗ,
GV: em nào vừa vức cặp ra cữa? thì có 1 cậu đưa tay lên dạ em, em xin chào thầy em về ạ...

Giáo viên: "Cậu là đồ mất dạy !
Cậu ra khỏi lớp ngay !!"

Học sinh:
"Thầy đuổi em thì em là thằng mất học còn thầy mới là mất dạy"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét