Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Drive through Downtown Toronto

Mời xem downtown Toronto ngày nay,
Lúc tôi mới đến Toronto năm 1980 khoãng chừng 1.2 triệu dân số.
Bây giờ trên 7 triệu dân số.
Nhìn lại sau gần 40 năm thật khác xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét