Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

«ASIA 9» Bước Chân Việt Nam - Hợp Ca Asia [asia REWIND]

30/4/75
Lịch sử không ai có thể phán xét đúng&sai.
Nhưng lịch sử là dấu mốc của thời gian đã xảy ra.
Thank you Canada&the World.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét