Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Hop on-Hop off SGòn.

tour1

Line 1 : City Tour Center (1 day – 24h)

Duration: 1 day   Audio Guide/Headphones: Tiếng Việt, English   199,999 VNĐ ($9)
A.Pham Ngu Lao – B.Ton That Tung – C.Le Lai – D.Pham Hong Thai – E.Ham Nghi – F.Ho Tung Mau – G.Vo Van Kiet – H.Ton Duc Thang – I.Hai Ba Trung – J.Cong Truong Me Linh – K.Ton Duc Thang – L.Nguyen Hue – M.Le Thanh Ton – N.Pasteur – O.Le Duan – P.Nguyen Binh Khiem – Q.Nguyen Thi Minh Khai – R.Phung Khac Khoan – S.Tran Cao Van – T.Cong Truong Quoc Te – U.Vo Van Tan – V.Ba Huyen Thanh Quan – W.Nguyen Thi Minh Khai – X.Ton That Tung – Y.Le Lai – Z.Nguyen Thai Hoc – A.Pham Ngu Lao Book Now
tour1

Line 1 : City Tour Center (2 days – 48h)

Duration: 2 day   Audio Guide/Headphones: Tiếng Việt, English   299,999 VNĐ ($14)
A.Pham Ngu Lao – B.Ton That Tung – C.Le Lai – D.Pham Hong Thai – E.Ham Nghi – F.Ho Tung Mau – G.Vo Van Kiet – H.Ton Duc Thang – I.Hai Ba Trung – J.Cong Truong Me Linh – K.Ton Duc Thang – L.Nguyen Hue – M.Le Thanh Ton – N.Pasteur – O.Le Duan – P.Nguyen Binh Khiem – Q.Nguyen Thi Minh Khai – R.Phung Khac Khoan – S.Tran Cao Van – T.Cong Truong Quoc Te – U.Vo Van Tan – V.Ba Huyen Thanh Quan – W.Nguyen Thi Minh Khai – X.Ton That Tung – Y.Le Lai – Z.Nguyen Thai Hoc – A.Pham Ngu Lao Book Now
thienhau

Line 2: China Town Tour (1 days – 24h)

Duration: 1 day   Audio Guide/Headphones: Tiếng Việt, English   199,999 VNĐ ($9)
A.Pham Ngu Lao – B.Cong Quynh – C.Tran Hung Dao – D.Tran Hung Dao B – E.Trieu Quang Phuc – F.Nguyen Trai – G.Tan Da – H.Vo Van Kiet – I.Hai Thuong Lan Ong – J.Trang Tu – K.Thap Muoi – L.Vo Van Kiet – M.Tran Dinh Xu – N.Tran Hung Dao – O.De Tham – A.Pham Ngu Lao Book Now
thienhau

Line 2: China Town Tour (2 ngày – 48h)

Duration: 2 day   Audio Guide/Headphones: Tiếng Việt, English   299,999 VNĐ ($14)
A.Pham Ngu Lao – B.Cong Quynh – C.Tran Hung Dao – D.Tran Hung Dao B – E.Trieu Quang Phuc – F.Nguyen Trai – G.Tan Da – H.Vo Van Kiet – I.Hai Thuong Lan Ong – J.Trang Tu – K.Thap Muoi – L.Vo Van Kiet – M.Tran Dinh Xu – N.Tran Hung Dao – O.De Tham – A.Pham Ngu Lao Book Now

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét