Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Cụ Bà Diệp Thị Bé (Mata Diệp Thị Bé).
 Sinh năm 1929 tại Xã Thiện Nghiệp, Thân mẫu của:
Võ Đình Lang (cựu học sinh Hải Long lớp thứ hai);
Võ thị Thanh Vinh (cựu học sinh Hải Long lớp thứ bảy).


Từ trần vào lúc 19g 10'-Thứ hai, ngày 23/11/2015 (ngày 12/10 năm Ất Mùi),
 hưởng thọ 86 tuổi. 
  Lễ nhập quan lúc 14 giờ 00-Thứ ba, ngày 24/11/2015 (ngày 13/10 năm Ất Mùi). 
Lễ động quan lúc 15g 30'-Thứ tư, ngày 25/11/2015 (ngày 14/10 năm Ất Mùi). 
An táng tại Nghĩa trang Giáo sứ Rạng.

Thầy Cô, cựu học sinh Hải Long, bạn bè và thân hữu xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Thành kính cầu nguyện hương linh cụ Bà sớm siêu thoát.


4 nhận xét: