Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Nổi Lòng Người Đi - Sĩ Phú

Những ngày gần đây có nhiều tranh cải về bài hát:NLNĐ của ns Anh Bằng,cho đến khi lá thư  tác quyền âm nhạc VN đưa ra thì ông nhạc sĩ Khuc Ngoc Chan và du luận mới im lặng.

 NLNĐ bài hát  của ns Anh Bằng mà hiện tại cuối tháng 10 Hà Nội họ bắt đầu cho hát và phổ biến rộng rãi trong quần chúng lần đầu tiên

Mời tất cà cùng nghe lại,dù đã mấy chục năm mà khi nghe lại vẫn thấy NLNĐ.Kính mời, 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét