Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Họp mặt Đồng hương Mũi Né – Rạng và cựu học sinh Hải Long-Phan Bội Châu

Họp Mặt: Đồng hương Mũi Né – Rạng và cựu học sinh Hải Long-Phan Bội Châu
Địa Điểm:  Tư gia của bạn Nguyễn Văn Trung ̣(Trung Đen)
Ngày:  Thứ bảy 15 tháng 11 năm 2014
Giờ:  12 giờ trưa – 12 giờ tối
Địa Chỉ: 21101 Vintage St. Chatsworth Ca 91311
Liên Lạc:  Võ Văn Đồng, Nguyễn Văn Trung và Hoàng Gia Kế
Số phone: 1 818 943-0081, 1 818 921-5595, 1 818 261-8015 

Mời các anh chị và các bạn đến tham dự.  Càng đông càng vui. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét