Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Đi Tìm

Tìm người ở cuối chân trời
Băng sông vượt biển nửa đời tìm nhau
Muôn trùng vạn dặm tìm đâu
Biển khuya ai đợi biển sầu ai mong
Bờ đông trái đất vòng cong
Bờ tây khắc khoải song song đôi bờ

Thùy
9/2014

1 nhận xét: