Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Chicago

Đến được những thành phố lớn như Manhatttan,Chicago,San Francisco....mới thấy được to lớn và đông đúc dân số của Hoa kỳ.Đất lành-chim đậu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét