Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Sad Movies

Mời Thầy Cô,ACE& các bạn nghe lại bài hát lúc còn rất nhỏ thường được nghe:Sad Movies.
Bài hát như một câu chyện diễn tả cô bé vào rạp xem film,tình cờ gặp người bạn trai đi xem film cùng với cô bạn gái khác, ngồi ở hàng ghế trước và 2 người hun nhau,khiến cô ta như chết điếng,sau xem film cô ta ra về nhà với những giọt nước mắt,mẹ cô hỏi :sao khóc??
Cô ta nói dối với mẹ rằng:Xem film buồn luôn làm cho con khóc.
(tạm dịch phần chính về câu chuyện của bài hát)
Kính mờiSad Movies always make me cryyy.. Cryyy(Deep Voice)
Said he had to work so I went to the show alone
They turned down the lights and turned the projector on
And just as the news of the world started to begin
I saw my darling and my best friend walk in

So I was sitting where they didn't see
And so they sat right down infront of me
And when he kissed her lips I almost died
and in the middle of the color cartoon I started to cry

OOO.......
Sad movies always make my cry
OOO.......
Sad movies always make me cry

And so i got up and slowly walked on home

My momma saw the tears and asked what's wrong
And so to keep form telling her a lie
I just said sad movie always make me cry

OOO.......
Sad movies always make me cry
OOO.......
Sad movies always make me cry ryy......ryy.....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét