Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Mời đọc báo cuối tuần

Bài này lấy từ Việt Báo daily news online hôm nay 02/05/12.
Kính mời.

Trình Độ Đại Học Nhiều Nhất: Canada, Israel, Nhật, Mỹ...

Những quốc gia nào có tỷ lệ cao nhất về trình độ đại học?
Trong 50 năm qua, tỷ lệ tốt nghiệp đaị học tại các quốc gia đã phát triển đã tăng gần 200%, theo bản phúc trình Education at a Glance 2011, kết quả cuộc khảo sát thực hiện bởi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Tổ Chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế).
Bản phúc trình cho thấy trong khi giáo dục tăng khắp nơi, nhưng sự cải thiện không đều nhau, với một số quốc gia thành đạt về giáo dục nhiều hơn một số nước khác.
Bản phân tích từ cuộc nghiên cứu trên cho thấy các quốc gia có công dân có trình độ học vấn cao nhất là một trong vài quốc gia giàu nhất thế giới, trong nhóm 10 nước đầu bảng có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada là những nước trong nhóm quốc gia có tổng sản lượng GDP cao nhất. Trong bảng này, có Na Uy và Úc Châu là có GDP theo đầu người cao thứ nhì và thứ sáu so với toàn cầu. Tất cả nhóm quốc gia này đều đầu tư nhiều về giáo dục.
Trong danh sách 10 nước có tỷ lệ công dân học cao nhất thì Hoa Kỳ, Canada và Nhật từ lâu rồi, ít nhât1 là từ 1997, đã có hơn 30% công dân trình độ đại học. Ba Lan là cá biệt, năm 1997 có tỷ lệ 10% trình độ đại học, nhưng tới 2009 là tăng tới 21%.
Sau đây là 10 quốc gia có tỷ lệ công dân trình độ đại học nhiều nhất Hoa Kỳ. Theo thứ tự ngược.

10. Finland
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 37%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 1.8% (thấp nhất hàng thứ 3)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $36,585 (14th cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 3.15% (10th thấp nhất)
Finland còn gọi là Phần Lan, chỉ có 5.4 triệu dân.

9. Australia (Úc Châu)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 37%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 3.3% (11th thấp nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $40,719 (6th cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 14.63% (3rd cao nhất)
Australia, tức Úc Châu, chỉ có 22.8 triệu dân.

8. United Kingdom (Anh Quốc, còn viết tắt là UK)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 37%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 4.0% (9th cao nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $35,504 (16th cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 3.47% (13th thấp nhất)
Anh Quốc có 62.3 triệu dân.

7. Norway (Na Uy)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 37%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): N/A
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $56,617 (2nd cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 7.52% (14th cao nhất)
Na Uy có 4.99 triệu dân.

6. South Korea (Nam Hàn)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 39%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 5.3% (5th cao nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $29,101 (13th thấp nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 3.70% (14th thấp nhất)
Nam Hàn có 49 triệu dân.

5. New Zealand (Tân Tây Lan)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 40%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 3.5% (14th thấp nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $29,871 (14th thấp nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 11.88% (8th largest)
Tân Tây Lan có 4.4 triệu dân.

4. United States (Hoa Kỳ)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 41%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 1.4% (the thấp nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $46,588 (4th cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 8.68% (12th cao nhất)
Hoa Kỳ có 313 triệu dân.

3. Japan (Nhật Bản)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 44%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 3.2% (10th thấp nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $33,751 (17th thấp nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 0.46% (6th thấp nhất)
Nhật Bản có 128 triệu dân.

2. Israel (Do Thái)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 45%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): N/A
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $28,596 (12th thấp nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 19.02% (the cao nhất)
Israel có 7.83 triệu dân.

1. Canada (Gia Nã Đại)
> Tỷ lệ dân số có trình độ đại học: 50%
> Tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm (1999 – 2009): 2.3% (5th thấp nhất)
> Tổng sản lượng GDP trên mỗi đầu người: $39,070 (10th cao nhất)
> Tỷ lệ thay đổi dân số (2000 – 2009): 9.89% (10th cao nhất)
Canada có 34.7 triệu dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét