Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

HÌNH HỌP MẶT CỰU HỌC SINH HẢI LONG - K.5 (SG 08/11/2011)

TẤN - TÂM - PHÁT - TRUNG (LŨI) .

TRUNG (LŨI) - PHÁT - TẤN - TÂM .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét