Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Mesquite Flat Sand Dunes


Đồi cát Mesquite Flat trong thung lũng Tử Thần (Death Valley) thuộc tiểu bang California

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét