Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

VỀ MŨI NÉ... => THĂM CÔ... => GẶP BẠN BÈ...

 Chợ Mũi Né...

- Hàng đứng: Tâm - Phát - A. Kỳ - Tấn.
- Hàng ngồi: Cô Hồng - Cô Xí. (tại nhà Cô Nở).

 - Hàng đứng: Xuân - Tấn - A. Liễu.
- Hàng ngồi: Phát - Cô Hồng.
Tấn - Chị Mai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét