Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013


Cảm Tạ !

Gia đình em Mai Chí cảm kích, và chân thành cảm tạ tấm lòng chân tình rất quý báu của Quý Thầy Cô, các Anh Chị Em, và các Bạn  Cựu Học Sinh Hải Long ... cùng vi Quý Bà Con thân bng quyến thuc... gn xa đã đến viếng và chia bun,  tin đưa linh cu Cha chúng em là :

Ông Mai Văn
Sinh năm 1923, từ trần lúc 16h25 ngày 17/07/2013 (nhằm ngày 10/06 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng... 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin niệm tình tha thứ!

Gia đình em Mai Chí chân thành cảm tạ !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét