Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

SỐNG

SỐNG
SỐNG không giận. 
Không hờn, không oán trách
SỐNG mỉm cười
Với thử thách chông gai
SỐNG vươn lên 
Theo kịp ánh ban mai
SỐNG chan hòa 
Cùng những người chung sống
SỐNG là động
Nhưng lòng không xao động
SỐNG là thương
Nhưng tình chẳng vấn vương
SỐNG an vui 
Danh lợi mãi coi thường
TÂM bất biến 
Giữa dòng đời vạn biến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét