Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

MỆT !!!

« Mệt »
Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
Ðơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt.
Chung tình không mệt, đa tình mới mệt.
Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt, giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt.
Ðược mất không mệt, tính toán mới mệt.
Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt.
Người viết bài này không mệt,
Người chuyển tiếp bài này không mệt,
Người đọc bài này mới mệt... 
Cho nên... mới xem tựa bài đã thấy... « Mệt » !...
LEARN FROM YESTERDAY .......LIVE FOR TODAY ......AND HOPE FOR TOMORROW
 

2 nhận xét: